Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en deelnemers van het festival. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons toevertrouwd zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke
Secretariaat Stichting Koopkorenfestival
E-mail: info@koopkorenfestival.nl
Inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 37154802

Privacybeleid
De organisatie van het Koopkorenfestival, respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en deelnemers van ons festival. Daarom hebben wij een privacybeleid dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die u ons toevertrouwd zorgvuldig.

Door het bezoeken van de website van het Koopkorenfestival en door verbonden te zijn aan het Koopkorenfestival, verwerken we uw gegevens overeenkomstig de voorwaarden zoals in dit privacy statement opgenomen. Dit privacy statement is van toepassing op alle dienstverlening van het Koopkorenfestival.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij gebruiken zijn uw volledige (bedrijfs)naam, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens, IP-adres en gegevens die van toepassing zijn voor de aanmelding van het festival.

Doeleinden en gronden van verwerking persoonsgegevens
Bij inschrijving is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken. Verder verzamelen wij ook gegevens van het gebruik van uw computer waardoor wij een optimale service kunnen bieden. Hieronder vermelden wij onze doeleinden.

Doeleinden en gronden:
● Verwerken van persoonsgegevens van bezoekers en deelnemers van het festival en informatie te verstrekken aangaande de internetservice ter uitvoering van de overeenkomst;
● Bewaren en gebruiken van contactgegevens wordt ingezet om deelnemers van het festival te informeren en voor publicatie;
● Verwerken van persoonsgegevens van deelnemers van het festival om (financiële) administratie te voeren;
● De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.
● Bij inschrijving worden uw gegevens verwerkt in een mailinglijst die jaarlijks gebruikt kan worden.

Uw gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat het Koopkorenfestival in staat is de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen.

Social media
Indien u met ons communiceert via onze social media, ontvangt het Koopkorenfestival uw persoonsgegevens waaronder uw (gebruikers)naam,  profielfoto, telefoonnummer en vestigingsplaats. Deze gegevens worden opgeslagen die het Koopkorenfestival middels de communicatie via social media ontvangt. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst.

Persoonsgegevens verstrekken aan derden in de Europees Economische Ruimte
Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor uw gegevens reeds verzameld zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Dit is enkel in het geval indien wij u met uw uitdrukkelijke akkoord doorverwijzen aan een derde partij of ter uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn
Het Koopkorenfestival bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens bewaren om aan de wettelijke bewaarplichten te voldoen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens
U hebt het recht tot inzage van uw persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heeft u ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Hiervoor neemt u contact op met het secretariaat van het Koopkorenfestival,  via info@koopkorenfestival.nl.

Beveiliging
Om uw persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft het Koopkorenfestival beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om gegevens te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Onze website is beveiligd met het SSL-certificaat. Daarnaast maakt het Koopkorenfestival gebruik van aanvullende beveiligde modules voor het verzamelen, opslaan en verwerken van uw gegevens.

Wijziging privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Laatste wijziging 20 februari 2020